Comparteix:

Codi ètic i de bones pràctiques

Una guia per a la comunitat


El Consell de Govern del mes de juliol del 2011 va aprovar el Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat. Com s'explica en el propi document, l'objectiu principal del codi és definir un conjunt de valors i principis que serveixin de model inspirador als membres de la comunitat en l'exercici de les seves activitats.

Com es pot apreciar de manera sintètica en aquesta publicació derivada que s'ha elaborat, els principis i valors que es defineixen al Codi ètic són:

 • L'austeritat
 • La coherència
 • La cooperació
 • La coresponsabilitat
 • L'eficàcia
 • L'eficiència
 • L'equitat
 • L'esperit crític
 • L'honestedat
 • La igualtat
 • La imparcialitat
 • La integritat
 • El respecte per les persones
 • La sostenibilitat
 • La tolerància i la transparència