Comparteix:

La Responsabilitat Social

Les polítiques i actuacions que implementen les organitzacions tenen un impacte en el seu entorn, un impacte social, econòmic i ambiental. La preocupació i compromís perquè aquestes tinguin un impacte positiu en el desenvolupament sostenible és el que s'entén per Responsabilitat Social.

Quan parlem de Responsabilitat Social trobem que s'utilitzen diferents denominacions en funció del tipus d'organització a la que es fa referència.

Així, si bé en un primer moment es va parlar de Responsabilitat social corporativa (RSC), aquesta denominació quedava molt associada a grans organitzacions. Com que les petites i mitjanes empreses no es veien identificades va començar a aparèixer la denominació de Responsabilitat social empresarial (RSE); aquesta, tot i que és molt més oberta, també ofereix limitacions per a organitzacions no empresarials, com poden ser les administracions públiques, associacions, ONG, fundacions, etc... que utilitzen en major mesura el terme més genèric de Responsabilitat social (RS). En l'àmbit universitari sovint es fa servir la denominació Responsabilitat social universitària (RSU).

Nota Independentment de la denominació utilitzada, el concepte de responsabilitat social fa referència a totes aquelles pràctiques i sistemes de gestió que promouen la sostenibilitat econòmica i mediambiental i que contribueixen a la millora de la societat