Comparteix:

Crèdits ECTS

Els diferents plans d'estudis de grau contemplen la possibilitat de poder reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS per diferents activitats d'extensió universitària. 

Activitats de compromís social. Què cal fer per sol·licitar el reconeixement d'ECTS?

Quan finalitzis l'activitat emplena el formulari afegint la documentació necessària per justificar l'activitat.

En el cas que tot sigui correcte rebràs un correu confirmant la incorporació dels ECTS al teu expedient acadèmic.

Important: els crèdits es poden reconèixer durant el 8Q del grau. Els crèdits no queden reconeguts fins que s'ha abonat l'import de la seva matrícula. Podeu consultar a la secretaria del vostre centre en cas de dubtes.

Els estudiants de postgrau, màster i doctorat podeu participar de les activitats, però la normativa no permet reconèixer ECTS.

I si tinc dubtes?

Fes-nos arribar un correu electrònic a voluntariat.social@upc.edu i respondrem la teva consulta.

Acord núm. CG/2023/07/18 del Consell de Govern pel qual s’aproven les activitats objecte de reconeixement als estudis de grau

Itinerari: Mentories i acompanyament a persones

Activitat  ECTS Hores/Durada Aprofitament/Avaluació
Suport i acompanyament a l'estudiantat amb necessitats de suport educatiu d'1 a 6 de 25 a 150 h 80 % d'assistència en les activitats d'acompanyament i suport de l'estudiantat.
Orientació i acompanyament d'inclusió, diversitat i equitat

Meet-up d'inclusió, meet-up de benestar emocional.

d'1 a 6 de 25 a 150 h

80% assistència a la formació i participació d'estudiants en activitats organitzades per la UPC (s'acumularan les activitats que siguin de curta durada).

Carreres professionals

Tallers sobre recerca de feina, redacció del CV, entrevistes, preparació de cara als processos de selecció.

1 25 h

100% assistència als tallers d'assessorament, recerca de feina i desenvolupament competencial, en activitats organitzades per a la UPC.

Programes de mentoria M2m, E2e

M2m: programa adreçat a dones politècniques (d'últims crèdits de carrera/titulades fins a 4 anys d'experiència). E2e: programa adreçat a estudiants o titulats de l'ETSEIB.

1 25 h

80% assistència a les trobades individuals de les parelles de mentories i les activitats grupals programades per a la UPC.

Programes locals de mentoria a alumnes en entorns vulnerables

Programa Rossinyol, programa Prometeus, Programes de Reforç Educatiu (PAE), EnTàndem, Unimentor.

de 0,5 a 6 de 15 a 150 h

Acreditació de l'entitat amb hores de dedicació i valoració del desenvolupament.

Itinerari: Viu el campus

Activitat  ECTS Hores/Durada Aprofitament/Avaluació
Participació en activitats de compromís social amb la comunitat UPC

Gestió del Punt Lila, assistència a jornades de compromís social, concurs espais vius, impuls de projectes d'innovació col·laborativa, projectes Nexus 24, atenció a la diversitat, igualtat, inclusió, sostenibilitat.

d'1 a 3 de 25 a 75 h 80% assistència a la participació (s'acumularan les activitats que siguin de curta durada).
Participació en projectes CampusLab

Estudi d'emissions de CO2 de mobilitat, estudi de generació de residus dels campus, auditoria energètica d'un edifici.

d'1 a 2 de 25 a 50 h

Participació en el projecte i lliurament de l'informe final.

Activitats de formació i innovació col·laborativa i comunitat UPC

Curs ODS, cursos d'igualtat, tallers Conexus, tallers d'estalvi energètic, cursos d'inclusió

1 25 h

80% assistència + feedback (s'acumularan les activitats que siguin de curta durada.

Itinerari: Canvia el món

Activitat  ECTS Hores/Durada Aprofitament/Avaluació
Programa UPC de voluntariat TIC d'1 a 6 de 25 a 150 h Acreditació de l'entitat amb hores de dedicació, informes de l'entitat, l'estudiant i el tutor UPC.
Participació en el Recircula Challenge d'1 a 3 de 25 a 75 h Participació en el projecte i lliurament dels treballs especificats en les bases de la competició.
Mapathons i hackatons

Fora Barreres!, mapathons d'inclusió.

d'1 a 2 de 25 a 50 h

Participació en les diferents accions vinculades a les Mapathons.

Programa UPC Reutilitza

Hackatons de posada a punt d'equips, tallers d'autoreparació, suport al desenvolupament de jornades.

de 0,5 a 2 de 15 a 50 h

Informe d'acompliment del Pla de Treball del Programa UPC Reutilitza.

Activitats de voluntariat social en l'àmbit local amb entitats de 0,5 a 6 de 15 a 150 h Acreditació de l'entitat amb hores de dedicació i valoració del desenvolupament.
Programes de formació en CUD i en voluntariat social reconeguts pel CCD de 0,5 a 3 de 15 a 75 h 80 % assistència i participació.
Projectes de cooperació del CCD (o externs reconeguts pel CCD) que impliquen mobilitat internacional d'1 a 6 2 setmanes (mínim) Informe de tancament de projecte que incorpora informes de la contrapart, l'estudiant i el/la tutora.
Desenvolupament de projectes del CCD (internacionals o locals) que no impliquen mobilitat internacional d'1 a 2 25 h mínim Informe positiu PDI tutor/a.
Desenvolupament de projectes del GIC (en l'àmbit de la responsabilitat social) d'1 a 2 de 25 a 50 h Informe positiu tutor/a, participació activa en la comunitat de becaris de Responsabilitat Social i en les seves activitats