Comparteix:

La docència


La Responsabilitat Social a l'àmbit de la docència

Des de fa anys, la Universitat Politècnica de Catalunya està portant a terme diversitat d'iniciatives docents vinculades a la Responsabilitat Social. En aquest apartat destacarem aquelles que poden ser considerades de més ressò, tenint en compte les dimensions del seu abast institucional.


Integració de la competència "Sostenibilitat i compromís social" als plans d'estudis de Grau

En consonància amb el que estableix la política institucional regulada al Marc per al disseny dels estudis de Grau, tots els nous plans d'estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior que s'imparteixen a la UPC tenen incorporada en el seu currículum verificat la competència transversal "Sostenibilitat i compromís social".

 

D'aquesta manera, en finalitzar els seus estudis, tots els graduats i graduades de la UPC hauran adquirit aquesta competència que, genèricament, és definida com:

 

"Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat."

 

Creació del Programa STEP 2015

El Programa STEP 2015 és una de les respostes que la UPC ha preparat per encarar el repte d'incorporar la competència transversal "Sostenibilitat i compromís social" als plans d'estudis de Grau.  La seva missió principal és la de desenvolupar les bases conceptuals, identificar els referents concrets i posar a disposició dels grups d'interès eines pràctiques per a formar els titulats en aquesta competència.

 

Cal destacar l'activa participació dels diferents grups d'interès formats pel PDI, el PAS i els estudiants. En aquest sentit, els estudiants, en el marc del subprograma STEP estudiants van crear el document "L'educació que volem: compromís social i responsabilitat a la UPC" on es recull l'anàlisi, objectius i propostes realitzades per l'alumnat en el context del compromís social de la universitat en el seus plans d'estudis.

 

Creació del Grup d'Innovació Docent VISCA

En el marc de les iniciatives del projecte RIMA de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), el grup VISCA és un grup d'innovació docent vinculat a la competència genèrica "Sostenibilitat i Compromís social".

 

Té com a objectiu compartir experiències i recursos per a incorporar les diferents dimensions de la competència a les matèries i pràctiques docents dels plans d'estudis, representant cadascuna de les seves inicials una de les dimensions d'aquesta competència: V Valors, I Igualtat, S Sostenibilitat, C Cooperació, A Accessibilitat.

 

En aquest context, des de la mateixa web de l'ICE es pot accedir a la Guia per desenvolupar la Sostenibilitat i el Compromís Social en el disseny de les titulacions, la qual pretén donar algunes pautes per tal d'integrar la competència als plans d'estudis.

 

Estudis vinculats a les dimensions de la Responsabilitat Social

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix un nombre important d'estudis  (reglats com els de Grau, Màster universitari i Doctorat, i també no reglats, com és el cas dels Màsters i postgraus professionals) que es troben directament vinculats amb alguna de les línees de la Responsabilitat Social.

Atès que la llista seria molt extensa, avancem aquí només una reduïda mostra de programes formatius per categoria, a mode d'exemple, tot recomanant consultar la relació complerta dels estudis oferts per la UPC a l'apartat "Estudis" de la web institucional.

Estudis de Grau

Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics

Estudis de Màster universitari

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball
Màster universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació

Estudis de Doctorat

Doctorat en Sostenibilitat
Doctorat en Enginyeria Ambiental

Màsters i postgraus professionals (no homologats)

Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'energies renovables a l'arquitectura
Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de disseny i tècniques de control mediambiental