Comparteix:

L'organització

La important contribució de la comunitat i la creació d'una xarxa interna d'unitats


La concreció de les polítiques i la posta en marxa de les múltiples actuacions de les que s’ha anat fent referència només pot ser possible gràcies a la col·laboració i compromís del conjunt de la comunitat universitària. 

Unitats acadèmiques i de serveis contribueixen a desenvolupar,  des de les seves respectives àrees de responsabilitat i/o expertesa, alguna o vàries de les dimensions de la Responsabilitat Social.

No obstant això, i aprofitant aquest espai per reconèixer, de manera explícita, el paper i la importància de la contribució al desenvolupament de la RS des del conjunt de la comunitat,  val la pena destacar també que la Universitat s’ha anat dotant, al llarg del temps, d’una xarxa interna de Serveis, Unitats, Grups de recerca i Càtedres, la missió de les quals es troba intrínsicament vinculada a alguna de les dimensions de la Responsabilitat Social.

En aquest marc, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat té encomanada la coordinació tècnica de la Responsabilitat Social a la UPC.

A l'apartat "L'estructural funcional de la RSU a la UPC" s'aprofundirà en aquelles unitats que han estat específicament creades per a donar resposta a alguna de les dimensions de la Responsabilitat Social.