Comparteix:

Les accions: què fem a la UPC ?

Actuacions més rellevants

Prenent com a punt de partida el  compromís polític de la institució, la Universitat Politècnica de Catalunya porta a terme tot un seguit d’actuacions, directament vinculades amb els diferents àmbits de la Responsabilitat Social.


Donada la seva amplitud i dinamisme, resulta pràcticament impossible fer una relació exhaustiva i tancada del conjunt d’activitats que es porten a terme en aquest marc.  Tenint en compte aquestes limitacions, l’objectiu d’aquest apartat és intentar facilitar una visió de conjunt de les principals actuacions dutes a terme a la Universitat, classificades primer d’acord amb quatre grans apartats: la docència, la recerca, l’organització i la reflexió i divulgació.

Per acabar, s'ha disposat un espai on quedaran recollides les bones pràctiques en matèria de Responsabilitat Social a la UPC que han estat publicades per altres institucions u organismes.