Comparteix:

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Qui som

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) és el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, assessorant i assistint a l’equip rectoral, al personal i als seus representants i els òrgans de representació especialitzats.

 

Les disciplines que contempla la prevenció de riscos laborals són les següents:

 • Seguretat en el treball
 • Higiene industrial
 • Ergonomia
 • Psicosociologia laboral
 • Medicina del treball

Missió

La missió de l’SPRL consisteix en:

 • L'elaboració del Pla de Prevenció i el suport per a la seva implantació.
 • La identificació dels factors de risc dels llocs de treball i l'avaluació de riscos.
 • La definició, priorització de les propostes d'actuació correctiva i les activitats preventives.
 • L'assessorament tècnic-preventiu.
 • L'establiment dels requisits tècnics en matèria de prevenció de riscos pels llocs de treball.
 • L'establiment de les normes, instruccions i procediments de seguretat i higiene.
 • Investigació d'accidents.
 • L'assessorament en la definició de necessitats formatives i el disseny dels continguts en matèria de prevenció.
 • La definició de les necessitats en matèria de Vigilància de la Salut, la gestió i control.
 • L'elaboració i implantació dels Plans d'emergència.
 • La definició i l'assessorament per la implantació d'un sistema de gestió en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • La divulgació de bones pràctiques preventives mitjançant el seu web.

Per saber-ne més

Si voleu consultar més informació sobre el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, podeu clicar aquest enllaç.