Comparteix:

El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat

Qui som

El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat dóna suport als àmbits de planificació i avaluació de la Universitat i de les Unitats, de planificació acadèmica del PDI, d’acreditació i certificació de titulacions i processos, d’assegurament intern de la qualitat i de la responsabilitat social universitària, i realitza l'anàlisi i difusió d'estadístiques, enquestes i informes, d’acord amb la nostra missió.

 

Buscant la simplicitat, l’accessibilitat en els procediments i en definitiva proporcionar la informació útil per facilitar la presa de decisions, des del Gabinet desenvolupem i gestionem sistemes d'informació adreçats als gestors/administradors, als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiantat) i a agents externs.

Missió

La missió del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) consisteix en:

 

Donar suport als òrgans de govern de la Universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat, d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d’actuació i retre comptes als grups d’interès.

Per saber-ne més

Si voleu consultar més informació sobre el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, podeu clicar aquest enllaç.