Comparteix:

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament

Qui som

Com a part fonamental de la seva missió de servei a la societat, la Universitat té la responsabilitat de participar activament en el foment de la solidaritat i l’equitat entre els pobles i en la promoció del desenvolupament humà i sostenible al món, a partir de les activitats que li són pròpies: la docència, la recerca i la transferència de coneixement i de tecnologia.

 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una unitat de la UPC que es constituí al 1992 amb la missió d'impulsar la implicació activa de la UPC com a actor de cooperació, posant la ciència i la tecnologia al servei del desenvolupament humà. A més d’impulsar i coordinar la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de la comunitat universitària, a través dels fons provinents de la Campanya del 0’7% a la UPC, promou un treball de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica.

Missió

Contribuir a la construcció d’un món més just mitjançant l’educació per al desenvolupament i la generació i difusió de coneixement, en els àmbits de l’enginyeria, les ciències, l’arquitectura i la gestió universitària. Treballem per un desenvolupament humà més equitatiu en col·laboració amb altres agents, especialment universitats, d’acord amb els nostres valors:

 

1.  Respecte per les persones i les diferències, afavorint sempre el benefici mutu.

2   Participació, fent que el resultat final sigui conseqüència directa de l’esforç col·lectiu de la comunitat de la UPC

3.  Visió holística, fomentant la interacció i la integració de coneixements, perspectives i sensibilitats.

4.  Eficiència i qualitat, impulsant les accions que comportin major valor social

5.  Rendició de comptes, davant la societat.

Per saber-ne més

Si voleu consultar més informació sobre el Centre de Cooperació al Desenvolupament, podeu clicar aquest enllaç.