Comparteix:

Normes o models de RS

Normes o models

En aquest apartat trobareu enllaços a models o normes que faciliten a les organitzacions la implementació i el seguiment de les estratègies de responsabilitat social.


Red Española del Pacto Mundial
El “Pacto Mundial” és una iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides. El seu objectiu és assolir un compromís voluntari de les entitats amb la responsabilitat social, mitjançant la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.


Global Reporting Initiative (GRI)
El Global Reporting Initiative (GRI) impulsa l’elaboració de memòries de sostenibilitat en tot tipus d’organitzacions. El GRI produeix un complet marc per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, utilitzat àmpliament a nivell mundial. El Marc, que inclou les Guies per a l’Elaboració de Memòries, estableix els Principis i Indicadors que les organitzacions poden utilitzar per mesurar i donar a conèixer el seu compliment econòmic, mediambiental i social.  

ISO 26000
La ISO (Organització Internacional de Normalització) ha elaborat la norma ISO 26000, una guia d’aplicació voluntària que proporciona, a tot tipus d’organitzacions, pautes per integrar i implementar la responsabilitat social.


SGE21
La Norma d’Empresa SGE 21 (promoguda per FORETICA: Fòrum per a l’avaluació de la gestió de l’ètica)  és un sistema de gestió de la responsabilitat social que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.