Comparteix:

Organismes vinculats

Administracions Públiques

Les diferents administracions públiques han creat estructures per impulsar la responsabilitat social en les polítiques i gestió de les organitzacions.

 

En aquest apartat trobareu els enllaços més destacats:

 

 

Responsabilitat social a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Rscat
Espai de reflexió i intercanvi entorn de la responsabilitat social a Catalunya.
Rscat és una nova iniciativa conjunta impulsada des de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del país que s'emmarca en el Consell de Relacions Laborals. Està concebuda com una plataforma d’intercanvi i difusió on puguin convergir totes aquelles idees i actuacions de responsabilitat social (RS) impulsades per empreses, organitzacions i administracions públiques catalanes, amb l’assumpció d’uns valors comuns i apostant decididament per una competitivitat responsable i sostenible. En aquest portal s'hi pot trobar informació sobre el concepte i el marc de referència de la responsabilitat social, exemples d’empreses i administracions que ja hi estan treballant, així com recursos i eines per avançar en la incorporació de criteris socialment responsables.


Consell estatal RSE
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) és un òrgan adscrit al Ministerio de Trabajo e Inmigración amb caràcter assessor i consultiu. Està encarregat de l’impuls i foment de les polítiques de Responsabilitat Social de les empreses i es constitueix en el marc de referència pel desenvolupament d’aquesta matèria a Espanya.


Estratègia Universitat 2015. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
L’Estratègia Universitat 2015 contempla l’aprovació d’un eix central de treball dedicat a la responsabilitat social universitària, dissenyat en contacte amb les pròpies universitats i amb les principals parts interessades en aquesta matèria.


Comissió Europea: Direcció general d'ocupació, assumptes socials i inclusió
Des de la Direcció general d’empresa i Direcció general d'ocupació, assumptes socials i inclusió de la Comissió Europea  s’impulsa i promou també la Responsabilitat social empresarial.


CADEP - Comissió sectorial de la CRUE

La comissió sectorial de la CRUE per la Calidad ambiental, el Desarrollo sostenible y la Prevención de riesgos en las universidades va sorgir, gràcies a l'impuls d'algunes universitats, com un grup de treball el setembre del 2002. L'objectiu fonamental és recollir l'experiència de les universitats sobre la seva gestió ambiental.