Comparteix:

Informe de Progrés del Pacte Mundial

En el marc de la relació  entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Pacte Mundial per a les Nacions Unides, la Universitat  elabora anualment, d'ençà del 2009, un informe relatiu a quines són les seves polítiques i actuacions en relació a la Responsabilitat Social, que s'anomena Informe de Progrés.

Aquest Informe de Progrés es fa públic mostrant, per mitjà d'indicadors qualitatius i quantitatius, els resultats i l'impacte econòmic, social i ambiental de l'activitat de l'organització.

La Universitat Politècnica de Catalunya té públics els informes següents: