Comparteix:

La UPC publica periòdicament recomanacions ergonòmiques per al seu personal.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals elabora i publica, periòdicament, una sèrie de fitxes sobre recomanacions ergonòmiques a adoptar en els diferents llocs de treball.

En aquestes fitxes s'identifiquen els factors de risc ergonòmics més habituals a la UPC i s'informa també de les principals recomanacions a adoptar per evitar i/o minimitzar els principals efectes que poden tenir sobre la salut de les persones treballadores.

Podeu consultar la relació completa al següent enllaç.