Comparteix:

La UPC posa en marxa el Programa d'Ajuda per a la Coordinació d'Activitats Empresarials

La UPC ha posat en marxa el PACAE, el Programa d'Ajuda per a la Coordinació d'Activitats Empresarials en l'àmbit dels Convenis Universitat - Empresa.

El PACAE és un canal de comunicació comú per a tots els investigadors principals, responsables de convenis Universitat-Empresa, que es posa a la seva disposició per a l’ajuda en la organització i gestió de la prevenció de riscos laborals quan hi hagi concurrència de treballadors de la UPC amb altres empreses en un mateix centre de treball.

El PACAE s’ha d’utilitzar sempre que qualsevol treballador en el desenvolupament de les activitats d’un conveni Universitat-Empresa hagi d’accedir a un centre de treball aliè a la UPC.

Podeu ampliar aquesta informació clicant aquest linkg del web de prevenció de riscos laborals.