Comparteix:

Docència amb orientació social

T'oferim oportunitats per transformar el món des del coneixement.

La UPC forma professionals que puguin donar resposta als reptes globals

Assignatures amb aspectes socials

Consulta al teu centre si vols cursar assignatures vinculades a la cooperació, la igualtat, la inclusió, la sostenibilitat, els ODS i l'Agenda 2030, etc.

A tots centres de la UPC s'imparteixen assignatures específiques de grau o de màster vinculades a aspectes socials.

Treballs acadèmics

Vincula el teu treball final d'estudis a un projecte social de cooperació, igualtat, inclusió, sostenibilitat, ODS i Agenda 2030,...

Molts dels ensenyaments de la UPC contemplen al final del període formatiu una estada de pràctiques i/o Projecte Final d'estudis.

Competències genèriques

Tots els estudis de grau de la UPC contemplen el treball de les competències de Sostenibilitat i Compromís Social i de Treball en Equip. 

Les competències genèriques són transversals a tots els graus de la UPC i estan inserides en els programes de diverses assignatures.