Comparteix:

Programa UPC Reutilitza

La UPC ofereix ordinadors reutilitzats a entitats amb programa social

Perspectiva de Gènere en la docència

iniciativa que, combina l'aprenentatge amb el servei social

Objectiu de la iniciativa

El Programa té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres entitats.

Descripció

El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa que, combina l'aprenentatge amb el servei social, té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres entitats.

Després d'un treball de revisió i de posada a punt dels equips que es porta a terme de forma intensiva cada primavera i tardor durant la celebració de les Jornades Reutilitza al Campus Nord, en les que hi-participen estudiants d'assignatures del Grau d'Enginyeria Informàtica de la FIB. Els equips "renovats" es posen a disposició d'entitats, de forma gratuïta, que tenen en marxa programes per reduir la vulnerabilitat social des de diferents àmbits.

UPC Reutilitza
Consulta el funcionament del programa

Agents UPC implicats

 • Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)
 • Gabinet d'Innovació i Comunitat (GIC)
 • FAcultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
 • Serveis Comuns del Campus Nord

Organitzacions col·laboradores

 • Associació Txt
 • Entitats donants d'equips i entitats socials receptores dels equips, de la provincia de Barcelona.
 • Institut Pedralbes
 • Institut Joan de Austria
 • Fundació ADSIS
 • Escola del Treball
 • CIFO la Violeta

Què s'ha fet el 20-21

 • Durant el curs 20-21 hem cedit 12 portàtils i 140 ordinadors de sobretaula
 • 2020: 23 portàtils, 140 ordinadors de sobretaula, 569 perifèrics i 4 servidors

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 1.png

  1. Fi de la pobresa

  1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

 • ods 4.png

  4. Educació de qualitat

  4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria. 4. 5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

 • ods 10.png

  10. Reducció de les desigualtats

  10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

 • ods 12.png

  12. Consum i producció responsables

  12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.