Comparteix:

somdones.cat

Punt de trobada on-line de les dones professionals, emprenedores, directives, estudiants i empresàries de Catalunya

Perspectiva de Gènere en la docència

Estudiants de la UPC creen somdones.cat

Què s'ha fet al 20-21

El projecte d'aquesta plataforma col·laborativa sorgeix arran dels treballs de fi de grau dels estudiants Maria Rico i Josep Oriol Condal, de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), i impulsada per la professora de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) Anna Pujol.

somdones.cat

Objectius de desenvolupament sostenible

  • ods 5.png

    5. Igualtat de gènere

    5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

    5.b Millorar l’ús de la tecnología instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones.