Comparteix:

Recircula Challenge

Competició entre equips d'estudiants universitaris on han de proposar solucions a problemàtiques de l'economia circular.

Perspectiva de Gènere en la docència

Solucions innovadores a reptes reals i urgents de l'economia circular

Objectiu de la iniciativa

Dissenyar solucions disruptives a problemes socials complexos, considerant l'ús de tecnologies del' Organizació Europea per a la Energia Nuclear (CERN), on els estudiants fan tres estades, al centre IdeaSquare, son fan recerca en metodologies educatives i de generació d'idees.

Descripció

Recircula Challenge anualment planteja un repte al voltant del cicle de vida d'un flux material i la seva gestió com a residu en l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Cada equip, amb l'ajuda del seu mentor, haurà de proposar una solució amb base tecnològica que redueixi la petjada ambiental i tingui un impacte social positiu. El Challenge es planteja com un procés de 6 mesos, en el que els equips aprenen moltes competències de col·laboració, creativitat, sostenibilitat, etc., en un marc complementari al de les assignatures tradicionals, i els permet estar en contacte amb situacions reals i actors de l'entorn.

Què s'ha fet al 2021?

Repte: solucions amb base tecnològica per augmentar la sostenibilitat de les mesures de protecció que s'han pres per la COVID-19 i reduir els residus generats per fer front a la pandèmia.

Línies de treball possibles (no exclusives):

Què s'ha fet al 2020?

Repte: solucions amb base tecnològica que millorin la sostenibilitat del cicle de vida del tèxtil de l'àmbit esportiu (roba esportiva, accessoris nàutics o d'esports aeris, etc.) amb enfocament d'economia circular.

Línies de treball possibles (no exclusives):

Què s'ha fet al 2019?

Repte: solucions amb base tecnològica per reduir els residus plàstics que s'incineren, van a l'abocador o acaben en el medi natural.

Línies de treball possibles (no exclusives):

Recircula Challenge
Consulta la web del repte
sult

Agents UPC implicats

 • EEBE
 • INTEXTER
 • GIC
 • EEABB
 • Emprèn

Organitzacions col·laboradores

 • AMB
 • Generalitat de Catalunya
 • 22 Empreses Privades
 • 5 Ajuntaments
 • 2 Consells comarcals
 • 8 Entitats socials
 • 4 associacions

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 4.png

  4. Educació de qualitat

  4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

 • ods 12.png

  12. Consum i producció responsables

  12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reduc ció, reciclatge i reutilització.

 • ods 13.png

  13. Acció climàtica

  13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Keywords
Docència