Comparteix:

Digital Missions for Care Social Economy’s Resilience

DIMCARE: Anàlisi de la digitalització en entitats socials dedicades a la cura de persones.

Perspectiva de Gènere en la docència

Digitalització del tercer sector especialitzat en atenció a les persones

Objectiu de la iniciativa

Analitzar el nivell de digitalització que tenen les empreses socials que es dediquen a cura de les persones, i elaborar polítiques públiques de suport al sector des dels municipis implicats.

Descripció

En el 2019 a conseqüència de la situació creada pel COVID 19 va posar de manifest que les empreses, sigui com fos la seva condició i el seu objecte social, necessitaven implantar un nivell mínim de digitalització per a poder sobreviure. Així és com la digitalització va deixar de ser una opció per passar a ser una obligació.

En aquest context s'ha creat el programa Europeu DIMCARE que té com a objectiu analitzar el nivell de digitalització que tenen les empreses socials que es dediquen a cura de les persones. El projecte, liderat per la Universitat Pompeu Fabra, es fa en col·laboració amb tres municipis de tres països diferents, amb diferents nivells de digitalització i desenvolupament del tercer sector, que tenen per objectiu desenvolupar polítiques públiques i plans d’accions per donar suport a les entitats que treballen en l’àmbit de l’atenció i cura a les persones. Aquests municipis són Mataró (Catalunya), Varazdin (Croàcia) i Prato (Itàlia).

El centre de recerca IDEAI de la UPC ha col·laborat en una anàlisi multivariable que ajudi a entendre els elements que generen una major o menor digitalització del sector, i que permeti identificar i prioritzar propostes de millora.

La unió del concepte de digitalització i cura de persones és tot un repte, ja que moltes vegades s'associa el concepte de digitalització amb despersonalització del servei.

Digital Missions for Care Social Economy’s Resilience (DIMCARE)
Consulta el programa a la seva web

Què s'ha fet al 20-21?

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 5.png

  5. Igualtat de gènere

  5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

 • ods 10.png

  10. Reducció de les desigualtats

  10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Agents UPC implicats

 • Centre de Recerca IDEAI
 • Gabinet d’Innovació i Comunitat

Organitzacions col·laboradores

 • Universitat Pompeu Fabra (Coordinadora)
 • Social Business City Barcelona (Co-coordinador)
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de Prato. (Florència)
 • Foi University (Croàcia)
 • Varazdin County (Croàcia)