Comparteix:

Pla d'Equitat de la UPC

La UPC pren el camí per treballar en fer front a moltes de les desigualtats socioeconòmiques com a institució.

Pres.png

 La UPC inicia l'elaboració d'un Pla d'Equitat per raons socioeconòmiques 

Descripció

La UPC inicia el treball per definir implementar eines i instruments per tal de fer front com a institució a les neces sitats derivades de les desigualtats socioeconòmiques de la societat.

Més enllà de detectar les necessitats de la  comunitat universitària, caldrà també identificar iniciatives que s’estiguin duent a terme des dels diferents Centres  i Campus, i treballar de manera conjunta amb altres actors socials com entitats o centres d’educació secundària.

Què s'ha fet al 20-21?

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 1.png

  1. Fi de la pobresa

  1.3 Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.

 • ods 4.png

  4. Educació de qualitat

  4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

  4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

  4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

  4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

Agents UPC implicats

 • Servei de Gestió Acadèmica
 • Gabinet  d'Innovació i Comunitat GIC
 • ESEIAAT
 • EEBE
 • FOOT
 • Delegacions d'estudiantat
 • UPC Alumni
 • Doctorands

Organitzacions col·laboradores

 • Programa Prometeus
 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Servei Solidari
 • INS Dr. Puigvert
 • INS Bellvitge