Comparteix:

Mascaretes UPC

Distribució, retorn i reciclatge

Perspectiva de Gènere en la docència

Una UPC protegida el compromís de tothom

Objectiu de la iniciativa

Implementar mesures de sostenibilitat en la gestió de la Covid-19.

Descripció

Com a part de les mesures organitzatives i de protecció amb motiu de la pandèmia per la COVID-19 i atesa l'obligatorietat de portar mascareta als espais de la universitat, s'han distribuit mascaretes higièniques reutilitzables  entre la comunitat universitària amb l'objectiu de reduir-ne els residus i s'ha activat una campanya de recollida de mascaretes al final de la seva vida útil.

 Criteris de sostenibilitat de la mascareta UPC

Agents UPC implicats

 • Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).
 • Servei d'Infraestructures
 • Gabinet d'Innovació i Comunitat
 • Servei de Comunicació
 • Servei de Biblioteques
 • Centres docents

Què s'ha fet el 2021-2022

Des de l'1 de març i fins el 15 de juny va estar en marxa la campanya "Recicla la teva mascareta UPC" amb la que es van recollir 2.356 mascaretes que s'havien posat a disposició de la comunitat universitària durant el 2020 i que havien arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu de la campanya era trobar solucions per a la reutilització del teixit i fer d’aquests residus un nou recurs, tancant el cicle d’economia circular.

Les mascaretes es van gestionar dins la pròpia UPCcom a part d’un projecte CampusLab d’aprenentatge, impulsat per l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). El reciclatge de la mascareta UPC per a nous usos està en estudi.

La nova campanya a format part del compromís de la Universitat per fer recerca i proposar solucions en l’àmbit de sostenibilitat, mitjançant la implicació de la comunitat universitària i l’impuls de projectes d’aprenentatge transformador.

Campanya de recollida de mascaretes UPC

El 15 de setembre de 2021 es va començar a distribuir la nova mascareta reutilitzable seleccionada per al curs 2021-2022. Les certificacions i el procés de licitació d'aquest nou model ha tingut lloc a partir dels estàndards de qualitat i sostenibilitat definits amb el criteri expert de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la UPC. Per a l'estudiantat van estar disponibles a les biblioteques dels campus o centres docents i, per al PDI i el PAS, a les consergeries dels edificis de la Universitat.

El model de la mascareta, produïda de forma local continua sent reutilitzable i està confeccionada amb doble teixit hidròfug i antiadherent, format per un 65 % de polièster i 35 % de cotó, al qual s'ha aplicat una fórmula millorada pel que fa al tractament antiviral i antibacterià. L'acabat final és de parafina i hipoal·lergògen.

Es calcula que si cada membre de la comunitat universitària hagués fet servir dues mascaretes d'un sol ús a la setmana durant un curs sumarien 3 milions de mascaretes.

40.000
mascaretes
2.356  recollides
3M   estalviades

Què s'ha fet el 2020-2021

Durant el mes de juliol es van començar a distribuir, entre el PDI i el PAS, mascaretes higièniques reutilitzables amb l'objectiu de reduir els residus de mascaretes d'un sol ús. 

Es tracta d'un model de mascareta fabricada amb teixit de punt circular de polièster texturat 100% i que disposa del certificat AITEX de compliment de la normativa UNE 0065-2020. .

Objectius de desenvolupament sostenible

 • 4. Educació de qualitat

  4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

 • 12. Producció i consum responsable

  12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.