Comparteix:

Festa d'arquitectura de Les Corts

Professorat i estudiantat de la UPC-ETSAB apliquen el seu talent en crear un campus universitari més verd i inclusiu.

Perspectiva de Gènere en la docència

Construïm la ciutat inclusiva: la ciència, la tècnica i el art al carrer!

Objectiu de la iniciativa

Reivindicar un campus universitari més verd i inclusiu, que afavoreixi la interacció amb els diferents estudiants universitaris i amb tota la població en general, especialment els caps de setmana, amb la creació d’espais culturals i d’aprenentatge oberts a tothom.

Descripció

Festival d'Arquitectures de Barcelona, la demarcació del COAC de Barcelona celebra les  "Festes d'Arquitectura", una per cadascun dels districtes de la ciutat. Les organitzen els diversos grups territorials d'arquitectes de Barcelona, junt amb altres entitats com ara associacions de veïns, universitats, despatxos d'arquitectes o diferents escoles de cada barri.

L'objectiu és apropar l'arquitectura a la ciutadania i posar en valor elements arquitectònics de cada àmbit, així com la professió de l'arquitecte i la seva funció social.

Les "festes d'arquitectura" són espais de trobada i debat que tenen l'objectiu principal de reivindicar un espai o un edifici emblemàtic de cada districte, al voltant del qual s'organitzen visites guiades, xerrades, concerts i diferents tipus de tallers, entre altres. Però, sobretot, tenen la voluntat de destacar la professió d'arquitectes i la seva funció social adreçada sempre al servei de la ciutadania..

Organitzat pel Grup d'Arquitectes de Les Corts amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, l'ETSAB, el Grup Obert d'Arquitectura i Accessibilitat i el Museu de Matemàtiques de Catalunya.

Agents UPC implicats

  • ETSAB
  • Gabinet d'innovació i comunitat

Organitzacions col·laboradores

  • Grup d’arquitectes de Les Corts-COAC
  • Museu de Matemàtiques de Catalunya
  • Grup Obert d'Arquitectura i Accessibilitat

Què s'ha fet el 2021

La Festa de Cloenda  es va celebrar el 16 de maig, al Campus Sud de Les Corts,  amb el lema "Construïm la ciutat inclusiva: la ciència, la tècnica i l'art al carrer!" amb l’objectiu de reivindicar un campus universitari més verd, inclusiu i més  habitable, que afavoreixi la relació entre estudiantat i població en general amb activitats com:

Construim la ciutat inclusiva
Proposta d'activitats amb l'objectiu és aconseguir que els edificis siguin més oberts cap a l'exterior i afavoreixin la interacció entre els diferents universitaris, així com s'integri millor en el conjunt del barri i el seu entorn per tal d'animar a fer-ne ús per tothom.

Què s'ha fet el 2020

Mapathon d'accesibilitat el 10 d'octubre al Campus Sud de la Zona Universitària, amb l'objectiu de millorar la connexió de la Zona Universitària amb la resta del districte. Un dels primers elements d'integració urbana és treballar en la supressió de barres.

Construim la ciutat inclusiva
Proposta d'activitats amb l'objectiu és aconseguir que els edificis siguin més oberts cap a l'exterior i afavoreixin la interacció entre els diferents universitaris, així com s'integri millor en el conjunt del barri i el seu entorn per tal d'animar a fer-ne ús per tothom.

Objectius de desenvolupament sostenible

  • ods 4.png

    11. Ciutats i comunitats sostenibles

    11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de  manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.