Comparteix:

Competència en sostenibilitat i compromís social

La UPC reimpulsa la formació de professionals competents en sostenibilitat i compromeses socialment en tots els graus.

Pres.png

Descripció

En tots els graus que s’imparteixen a la UPC s’hi inclou i s’avalua la competència transversal de Sostenibilitat i Compromís Social, arrel d’una decisió pionera presa per la universitat l’any 2008. No obstant, l’anàlisi de la realitat ens mostra un progrés desigual en les diferents titulacions de la UPC.

Fruit d’aquesta anàlisi, la UPC ha posat en marxa un grup de treball de persones expertes que facilitin les eines als centres i el seu professorat per oferir la formació en aquesta competència a tot l’estudiantat.

Aquest projecte es nodreix d’experiències prèvies com el Programa STEP (Sustainability, Technology and Excellence Programme) o els projectes EDINSOST finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència.

EDINSOST - projecte d'innovació educativa.

Agents UPC implicats

 • Centres docents
 • Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC)

Organitzacions col·laboradores

 • Agència de la Qualitat Universitària de Catalunya (AQU)
 • Altres universitats

Què s'ha fet el 20-21

 • S’ha iniciat un procés de revisió mitjançant la creació d’un grup de treball.
 • S’ha compartit la metodologia de mapeig de la competència de sostenibilitat i altres eines  com l’informe de sostenibilitat als graus amb tots els centres docents.
 • S’ha nomenat la Prof. Eva Vidal com adjunta a la Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat. 
 • S’ha dissenyat una convocatòria de (re)desenvolupament pilot de la competència amb cinc  centres docents que es llançarà durant el curs 2021-22.

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 4.png

  4. Educació de qualitat

  4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

 • ods 13.png

  13. Acció pel clima

  13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Keywords
Docència