Comparteix:

Comitè d'ètica de la UPC

Plantejar activitats, projectes i preses de decisions, de manera que la tecnologia mai es pugui utilitzar amb fins no ètics.

Perspectiva de Gènere en la docència

Tecnohumanisme

Objectiu de la iniciativa

L'òrgan, que depèn del Vicerectorat de Recerca, s'adhereix al compromís d'implicar-se en la perspectiva ètica que l'humanisme dona sobre els estudis de les ciències aplicades i tecnològiques que formen part del repertori competencial de la UPC.

Entre els objectius del Comitè també figura assessorar i avaluar, si escau, l'ètica de l'activitat investigadora en general i, en particular, la de les sol·licituds als organismes finançadors de projectes de recerca en què participin investigadors de la UPC.

Descripció

La UPC ha creat un òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària, en matèria d'ètica, en totes les seves vessants i àmbits d'actuació: docència, recerca, innovació i transferència de coneixements.

Atesa la gran influència dels avenços tecnològics en la vida actual de les persones, i davant els grans dilemes contemporanis que es presenten a la societat, l'òrgan promou plantejar adequadament les qüestions ètiques en les activitats, projectes i preses de decisions, de manera que la tecnologia mai es pugui utilitzar amb fins contraris al bé comú.

Objectius de desenvolupament sostenible

  • ods 4.png

    4. Educació de qualitat

    4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

  • ods 16.png

    16. Pau, justícia i institucions solidàries

    16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.