Comparteix:

Challenge Based Innovation (CBI)

Reptes que giren al voltant dels ODS per al disseny de solucions disruptives a problemes socials complexos.

Disseny de solucions disruptives a problemes socials complexos.

Objectiu de la iniciativa

Dissenyar solucions disruptives a problemes socials complexos, considerant l'ús de tecnologies del' Organizació Europea per a la Energia Nuclear (CERN), on els estudiants fan tres estades, al centre IdeaSquare, son fan recerca en metodologies educatives i de generació d'idees.

Descripció

En el curs Challenge Based Innovation (CBI), estudiants de diferents disciplines (enginyeria, disseny i gestió d’empreses), aborden reptes d’innovació utilitzant la metodologia Design Thinking.

Els reptes estan fortament relacionats amb els ODS o fins i tot es defineixen directament a partir d’algun dels objectius dels ODS:

 • Els estudiants reben formació específica sobre els ODS.
 • Els equips analitzen les necessitats en el marc del repte, identifiquen les més rellevants i desenvolupen i prototipen una solució mitjançant una intensa interacció amb els usuaris i altres grups d'interès.

Aprenentatges basats en reptes
Challenge Based Innovation showcase

La UPC, ESADE i l'IED han establert un acord de col·laboració anomenat Fusion Point per desenvolupar cursos multidisciplinaris i fer recerca en metodologies educatives.

Agents UPC implicats

 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Organitzacions col·laboradores

 • Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE)
 • Institut Europeu del Disseny (IED)
 • Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN-IdeaSquare)

Què s'ha fet el 2020

Degut a les restriccions derivades de la pandèmia, no s'ha pogut viatjar al CERN però s'hi han tingut contactes remots.

Repte 2020: societat post pandèmia

4
reptes
8
equips
16
UPC

Patrocinadors

 • Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 4.png

  4. Educació de qualitat

  4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

 • ods 5.png

  5. Igualtat de gènere

  5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

 • ods 8.png

  8. Treball digne i creixement econòmic

  8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

  8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

 • ods 11.png

  11. Ciutats i comunitats sostenibles

  11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessi­bles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjan­çant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

 • ods 16.png

  16. Pau, justícia i institucions sòlides

  16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Keywords
Docència