Comparteix:

Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge

La UPC acorda amb administracions públiques i universitats catalanes la creació de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge

Objectiu de la iniciativa

Fomentar la docència, la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge i rehabilitació. En aquest sentit, la voluntat és crear els primers estudis de màster oficials d'Habitatge de l'Estat, a més d'organitzar tallers i postgraus, així com participar en projectes de recerca competitius tant en l'àmbit estatal com internacional, amb l'elaboració d'informes i articles acadèmics. Per últim, la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge haurà de servir per a la producció de policy papers, és a dir, per asessorar administracions públiques i organitzar congressos i seminaris orientats a la transferència de coneixement.

Descripció

La Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge és fruït d’un esforç per concentrar el talent acadèmic tant de la ciutat com  del país procedent de diferents disciplines com el Dret, l’Economia o l’Arquitectura, entre d’altres.

En aquest sentit, la voluntat és crear els primers estudis de màster oficials d’Habitatge de l’Estat, a més d’organitzar  tallers i postgraus, així com participar en projectes de recerca competitius tant en l’àmbit estatal com internacional, amb  l’elaboració d’informes i articles acadèmics.

Què s'ha fet al 20-21

Signatura, el 3 de juny, del protocol per impulsar la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge entre el Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la UPC, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat   Pompeu Fabra (UPF).


Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 11.png

  11. Ciutats i comunitats sostenibles

  11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i  assequibles, i millorar els barris marginals.

  11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

 • ods 17.png

  17. Aliança per a aconseguir els objectius

  17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Agents UPC implicats

 • Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Organitzacions col·laboradores

 • Govern de l’Estat
 • Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)

On trobar més informació