Comparteix:

Campus Solar - Comunitats sostenibles

La Universitat Politècnica de Catalunya treballant en l'avanaç cap a un futur amb sostenibilitat energètica.

Perspectiva de Gènere en la docència

La UPC segueix treballant per a una major sostenibilitat i autoconsum energètic

Objectiu de la iniciativa

Avançar en el camí en l'autoconsum d'energia renovable.

Descripció

Tenint en compte el context climàtic i la necesitat de fomentar les energies renovables, la UPC ha promogut la iniciativa del Campus Solar, que conta amb la implicació de l'estudiantat i el professorat. El projecte ha de permetre que els Campus de la UPC participin en un futur en comunitats energètiques de el seu entorn.

Línia estratègica: Transició energètica

Agents UPC implicats

 • Campus Diagonal Nord, Campus Diagonal Sud, Campus Manresa, Campus Terrassa i Campus Vilanova i la Geltrú
 • Grups de recerca: CITCEA, SEER, EPSEVG
 • Servei d'Infraestructures i caps de manteniment dels campus.

Què s'ha fet el 2022

 • Finalització de les obres de construcció de 6 plantes d'energia solar fotovoltaica als Campus Diagonal Nord, Diagonal Sud, Vilanova i la Geltrú, Terrassa i Manresa, i inici de les obres a Vilanova i la Geltrú i Manresa.
 • Estudi de la següent fase del projecte Campus Solar
385,32 kWp
instalats
5
edificis
4
campus

Què s'ha fet el 2021

Licitació de 6 plantes d'energia solar fotovoltaica als Campus Diagonal Nord, Diagonal Sud, Vilanova i la Geltrú, Terrassa i Manresa, i inici de les obres a Vilanova i la Geltrú i Manresa.

77,9 kWp
instalats
2
edificis
2
campus

Què s'ha fet el 2020

Es posa en marxa la planta sopar fotovoltaica dels Aularis (A1-A4) del Campus Diagonal Nord

170 kWp
instalats
4
edificis
1
campus

Objectius de desenvolupament sostenible

 • 7. Energia asequible i no contaminant

  7.1. Per al 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, fiables i moderns.

  7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia.

  7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.

 • 8. Treball decent i creixement econòmic

  8.4. Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, començant pels països desenvolupats.

 • 9. Industria, innovació i infraestructura

  9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb una atenció especial a l'accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

 • 13. Acció pel clima

  13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.