Comparteix:

Campanya 0’7%

La UPC impulsa un total de 60 projectes de cooperació al desenvolupament. Suport de la comunitat universitària.

Perspectiva de Gènere en la docència

Mostra el suport de la comunitat universitària a una UPC més solidària i compromesa.

Objectiu de la iniciativa

La Campanya 0'7% permet als estudiants realitzar una aportació voluntària en el moment de fer la matrícula, i al personal (PAS i PDI) realitzar aportacions voluntàries a través de la nòmina.

Descripció

Les contribucions rebudes per aquest mecanisme se sumen als recursos que hi aporta la institució per fer possible el programa de cooperació al desenvolupament de la UPC.

Campanya 07%
Consulta com adherir-te

Aquests recursos es posen a disposició de la comunitat universitària a través d'una convocatòria anual d'ajuts a projectes, i anualment s'impulsen una seixantena d'iniciatives entre projectes de cooperació al desenvolupament, d'acció social i d'educació per al desenvolupament.

Mapa de projectes - Consulta les Convocatòries d'Ajuts del CCD més actuals i d'edicions anteriors.

Agents UPC implicats

 • Estudiantat
 • Grups de recerca
 • PDI

Organitzacions col·laboradores

 • Més de 40 organitzacions entre
  ONG, universitats, administracions locals...

Què s'ha fet el 2020

Es van impulsar iniciatives malgrat la situació de pandèmia, que va afectar greument el desenvolupament dels projectes, en particular els que impliquen mobilitat.

38
iniciatives
18
països
271
persones

Objectius de desenvolupament sostenible

 • ods 1.png

  1. Fi de la pobresa

  1.a Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la mi­llora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

 • ods 17.png

  17. Aliança pels objectius

  17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l'accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d'altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l'àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

  17.7 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.