Comparteix:

La contribució de la recerca a l'Agenda 2030

La Universitat Politècnica de Catalunya alinea treballs acadèmics i la producció científica cap a l’Agenda 2030.

Perspectiva de Gènere en la docència

La UPC alinea la publicació de treballs acadèmics i la producció científica cap a l'Agenda 2030

Objectiu de la iniciativa

Facilitar que agents externs puguin identificar el coneixement produït a la UPC amb les necessitats dels reptes globals, fent visibles els grups de recerca més actius en les temàtiques que els siguin d'interès, per tal d'articular noves col·laboracions de forma més senzilla i eficaç.

L'actuació aconsegueix tres impactes directes:

  1. Donar a conèixer la producció de la UPC en termes de ODS.
  2. Sensibilitzar el PDI i l'estudiantat perquè han de triar un ODS per la publicació.
  3. Permetre a la UPC establir estratègies per seguir reforçant l'impacte de les seves.

Descripció

Per tal de fer visible la relació entre la producció científica i els ODS, en el procés de recollida i classificació de treballs acadèmics i de producció científica (DRAC) com a les de visualització (UPCommons, FUTUR) s'ha habilitat la funció per categoritzar aquesta producció segons els ODS (i les seves fites) que més s'hi escaiguin. Això permet identificar els punts forts i febles i establir estratègies que millorin l'aportació a l'agenda 2030.

Què s'ha fet al 20-21?

Objectius de desenvolupament sostenible

  • ods 16.png

    16. Pau, justícia i institucions sòlides

    16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

    16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.