Comparteix:

Estratègia d’acció climàtica de la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya persegueix assolir la neutralitat de carboni per les emissions directes l’any 2030.

Pres.png

La UPC es compromet a ser neutra en carboni el 2030

Objecitu de la iniciativa

Assolir la neutralitat de carboni per les emissions directes l'any 2030 amb actuacions en la gestió i governança, la docència, la recerca i l'articulació de la comunitat.

Què s'ha fet al 20-21

Objectius de desenvolupament sostenible

 • 13. Acció pel clima

  13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

  13.3
  Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

Estratègia d'acció climàtica
Accedeix al reptes d'aquesta estratègia.

21
equips
63
estudiants
41
col·laboradors

Agents UPC implicats

 • Servei d’Infraestructures
 • Àrea TiC
 • Gabinet d'Innovació i Comunitat (GIC)

Organitzacions col·laboradores

 • Oficina catalana del canvi climàtic