Comparteix:

Inclusió: adaptació dels serveis

Amb l’objectiu d’afavorir la màxima inclusió de l’estudiantat UPC.

Objectiu:

Afavorir l'adaptació en aquesta situació de reclusió provocada per l'actual crisi sanitària i sobretot donar suport a l'estudiantat. 

 

  • Servei de subtitulació simultània o Intèrpret de llengua de signes
     L’estudiantat sord tindrà suport en les classes per videoconferència. Mitjançant subtitulació simultàni o Intèrpret de llengua de signes. Sol·liciteu a  oficina.inclusio@upc.edu.
  • Adaptacions en els exàmens i lliurament de treballs durant el confinament
    L’estudiantat amb Necessitats Educatives Especials continuarà tenint el 25 % més temps en els exàmens parcials i finals. I durant el confinament en el lliurament de treball també tindrà de temps addicional (25 %). Si no ho has sol·licitat l'atenció a les teves necessitats educatives especials, consultar el procés per sol·licitar adaptacions.

Meetup d'Inclusió

Davant del confinament s'han représ les sessions per videoconferència. També s'amplia les consultes dels participants als psicòlegs per whatsapp.

Meetup es un programa innovador adreçat a l'estudiantat amb necessitats educatives per facilitar-li el procés d'adaptació a la universitat i d'orientació universitària. Es donan eines i recursos per adaptar-se a la universitat, afrontar les matèries, conèixer l'entorn i la vida universitària.