Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Responsabilitat Social a la UPC

La Responsabilitat Social a la UPC

Responsabilitat social fa referència a totes aquelles pràctiques i sistemes de gestió que promouen la sostenibilitat econòmica i mediambiental i que contribueixen a la millora de la societat.

La Responsabilitat Social implica la preocupació i cura pels impactes ambientals, socials i econòmics de l'activitat universitària en els seus diferents àmbits d'influència, amb l'objectiu que aquests impactes siguin positius per a la societat. Comporta l'assumpció d'un compromís institucional, la definició i desplegament d'un pla d'acció i el posterior rendiment de comptes.

La Responsabilitat Social als Estatuts de la UPC

El compromís de la institució amb la Responsabilitat Social el trobem als mateixos Estatuts, la disposició normativa de màxima jerarquia a la Universitat. Així doncs, en els Estatuts de la UPC (2012), es fa referència a tota una sèrie d’objectius, principis informadors i drets que es troben directament entroncats amb la Responsabilitat Social i les seves diferents vessants, en un seguit d’articles que conformen el seu Títol I, on es descriuen la naturalesa i finalitats de la nostra Institució i els articles 4, 5, 6 i 7.

L'articulació de polítiques sectorials a la UPC

Al llarg de les tres últimes dècades, la Universitat ha dissenyat i posat en marxa tota una sèrie d’iniciatives que s’han articulat en un seguit de polítiques, programes i/o plans sectorials vinculats a desplegar una o altra de les dimensions de la Responsabilitat Social , així com d’unitats responsables per impulsar-les o coordinar-les.

Fites clau

 • 1992CCD
 • 1996Pla de medi ambient
  UNESCO-SOST
  Programa Dona
 • 1998Pla de Prevenció de Riscos Laborals
 • 1999GUNI
 • 2002Programa d'atenció discapacitats
  Pla d’igualtat d’oportunitats
 • 2005CITIES
  CATAC
 • 2006I Pla UPC Sostenible
 • 2007Comissionat de Desenvolupament Sostenible
 • 2008Declaració
  “Sostenibilitat i compromís social“ en plans d’estudi
 • 2009Política de Prevenció de Riscos Laborals
  STEP
 • 2010ISST
  Pla de Llengües
 • 2011Codi ètic
  Pla Cooperació
  II Pla UPC Sostenible
  Pla  RS
  Pla d’estalvi energètic
 • 2012II Pla d'Igualtat d'Oportunitats
 • 2014Nexus24 Comunitats Col·laboratives
 • 2015Energia 2020
  Política de mobilitat sostenible
 • 2016Pla de Biodiversitat dels jardins TG
  UPC Recircula
 • 2017Gabinet d’innovació i comunitat
 • 2019Vicerectorat de RS i Igualtat

Compromisos

 1. Una Universitat amb identitat i personalitat pròpia i diferenciada

 2. Una Universitat per una docència d’excel∙lència

 3. Una Universitat oberta al món

 4. Una Universitat que valoritza la recerca i la transferència de tecnologia

 5. Una Universitat connectada amb la societat

 6. Una Universitat compromesa amb la societat

 7. Una Universitat responsable, transparent, oberta a tothom i que respecta i escolta

Reptes

 1. Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat orientada a satisfer les necessitats de la societat

 2. Incrementar el nombre d’estudiants que accedeixen als estudis de la UPC

 3. Aconseguir la formació integral de l’estudiantat com a eix vertebrador de l’activitat de la Universitat

 4. Reforçar el vincle entre la UPC i els seus titulats (alumni) 

 5. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis

 6. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en transferència i intercanvi de coneixement i tecnologia

 7. Promoure una estructura més federal, transparent i participativa per a la UPC afavorint l’orgull de pertinença i identificació amb la institució

 8. Transformar la UPC en una universitat plenament digital

 9. Dissenyar un pla estratègic de personal negociat amb l’Administració i d’acord amb les unitats

 10. Ser líders d’opinió en temes propis de la Universitat

 11. Incrementar el compromís de la UPC amb la societat i el territori 

 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel∙lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa